הקצאת קרקע בפטור ממכרז לתעשייה ומלאכה

כחלק מהמדיניות של מדינת ישראל לפתח את אזורי התעשייה ביישובי הפריפריה ולעודד פעילות תעשייתית מסורתית, משרד הכלכלה והתעשייה מציע מגוון של מענקים ליזמים ובעלי מפעלים תעשייתיים שמבקשים לפעול ביישובי הפריפריה. בין יתר המענקים, ניתן לקבל הקצאת קרקע בפטור ממכרז עבור הקמת מפעל לתעשייה או מלאכה.עיקר ההטבות הן כדלקמן :

(א) רכישת הקרקע בפטור ממכרז.

(ב) הנחה של כ 70% על מרכיב הקרקע מהמחיר שקבעה רשות מקרקעי ישראל.

(ג) תשלום מסובסד על הוצאות הפיתוח עד ל 90% הנחה.


הקצאת הקרקע בפטור ממכרז לתעשייה מתאפשרת בהתאם להוראת מנכ"ל 6.2 של משרד הכלכלה, אשר קובעת כי יזם שיעמוד בקריטריונים יקבל ממשרד הכלכלה המלצה לקבלת הקצאת הקרקע.

עם קבלת ההמלצה יוכל היזם לפתוח תיק ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י), לחתום על חוזה פיתוח ולהתחיל בהליך הקמת המפעל.


הליך הגשת הבקשה למשרד הכלכלה כולל את איתור הקרקע עליה מבקשים להגיש בקשה, הכנת תכנית עסקית, הצגת הון עצמי נדרש והמצאת מסמכים נוספים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה בפועל.


משרד הכלכלה והתעשייה

קישורים רלוונטים:

הוראת מנכ"ל 6.2 של משרד הכלכלה והתעשייה

שלבים בתהליך הבקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז

פורמט להכנת "תכנית עסקית" עבור הגשת הבקשה

מחשבון עלויות ליזםהקצאת קרקע לתעשייה

90 צפיות