ניהול התכנון הסטטוטורי


ניהול התכנון הסטטוטורי כולל טיפול בכל שלבי התכנון, החל משלב הרעיון היזמי, בדיקת היתכנות, בחירת האדריכל והיועצים, תכנון ראשוני, ליווי ההליך מול מוסדות התכנון ועד לאישורה של התכנית בוועדה המחוזית לתכנון ובניה.


ניהול התכנון הסטוטורי דורש התמחות מקצועית בתחום. ניהול מושכל ומקצועי יכול לצמצם משמעותית את משך זמן הפרויקט ולמנוע ו/או לפתור קונפליקטים תכנוניים.


באמצעות ניהול קבוצות מקצועיות מורכבות של מתכננים ויועצים, בתחום האדריכלות ובתחום התכנון העירוני, מתאפשרת אישורה של התב"ע במינימום זמן ובתוצאה מקסימלית.


34 צפיות